Sieeem : )

Mam takiee zad. z Histy .. ;| Cwiczenia .. klasa 6 ; dd

Uzupełnij tekst .
W latach 1919-1939 moja miejscowość leżała na terytorium państwa ....
Pod wzgędem admistracyjnym należała do województwa (prowincji) ...
powiatu ... . Mieszkańcy należali do następujących narodowości: ... , ... , ... , ... . Do ważniejszych wydarzeń w tym czasie można zaliczyć: .....................

Pomocy ! xD

1

Odpowiedzi

2010-03-10T19:59:01+01:00
Niestety nie wiemy w jakim regionie Polski mieszkasz. Były 3 zabory :ruski, austriacki i pruski więc każda część polski leżała na innym terytorium. Skonkretyzuj swoje zadanie wtedy postaramy się Ci pomóc :)