Niziny środkowopolskie
1. Dokonaj podziału pasa nizin na mniejsze krainy geograficzne.
2. Wymień cechy środowiska przyrodniczego nizin.
3. Jaką rolę odgrywa rolnictwo w gospodarce nizin?
4. Na podstawie mapy gospodarczej Polski, oceń jak wygląda zagospodarowanie Nizin Środkowopolskich.
5. Dlaczego największe regiony sadownicze i warzywnicze występują głównie w pobliżu wielkich miast?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T21:18:04+01:00
1.
Pas Nizin dzieli się na:
- Nizina Południowowielkopolska
- Obniżenie Milicko-Głogowskie
- Wał Trzebnicki
- Nizina Śląska
- Nizina Północnomazowiecka
- Nizina Środkowomazowiecka
- Wzniesienia Południowomazowieckie
- Nizina Południowopodlaska

2.
Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich:
- Słabo urozmaicona rzeźba terenu
- Małe wysokości bezwzględne
- Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzek- łęgi
- Przeważają rozległe równiny i szerokie doliny rzeczne
- Brak pojezierzy
- Wydmy śródlądowe
- Na zarośniętych jeziorach polodowcowych występują torfowiska i bagna
- Niejednolity klimat
- Pradoliny i moreny czołowe
- Duże zróżnicowanie przestrzenne średnich rocznych temperatur powietrza
- Małe zróżnicowanie opadów
- Niezbyt gęsta, ale dobrze rozwinięta sieć rzeczna
- We wschodniej części dominuje klimat o cechach kontynentalnych a w zachodniej- o cechach morskich
- Zróżnicowanie gleb: w zachodniej Polsce- bielice, gleby brunatne i czarne ziemie, na wschodzie- bielice, gleby płowe i bagienne, a w środkowej części- gleby brunatne, płowe i czarne ziemie.

3.
rolnictwo: najlepiej rozwinięte (ze względu na dobre gleby i warunki klimatyczne na Nizinie Śląskiej i Wielkopolskiej, pszenica, buraki cukrowe, rzepak, ziemniaki, hodowla bydła i trzody chlewnej, warzywnictwo i sadownictwo

4.
Dominującą rolę w gospodarce odgrywa rolnictwo, sadownictwo i warzywnictwo. Jest tu -aglomeracja- zespół miejski składający się z jednego dominującego miasta oraz rozwiniętych wokół niego miast. Występujące na Nizinie Mazowieckiej i na Podlesiu znaczne powierzchnie pastwisk sprzyjają hodowli bydła. W środkowej i zachodniej Polsce hoduje się trzodę chlewną.

5.
Wokół Wrocławia, Kalisza, Łodzi i Warszawy Wzgórzach Trzebnickich rozwinęło się warzywnictwo i sadownictwo (jabłonne). Przez cały rok uprawia się tu w szklarniach sezonowe warzywa np. pomidory, paprykę, a także kwiaty.
(w mieście mieszka więcej ludzi, wiec mogą ise tym zajmować)

----------------------------------------------------------------------------------
Miałam na zadanie coś takiego jak to, tylko ze to miałam wydrukować i zaporezentować. Podałam Ci właśnię moją pracę. Moja nauczycielka jest wymagająca a dostałam 6 :). Myślę, że tobie też nie będzie gorzej :)
10 4 10