1.Czego człowiek nie może syntetyzować:
a)glukozy
b)tłuszczów
c)aminokwasów endogennych
d)aminokwasów egzogennych
e)mocznika

2.Jeżeli w ścianach naczyń krwionośnych mięśnie gładkie okrężne skurczą się,to:
a)obniży się ciśnienie krwi,
b)krew popłynie szybciej
c)podwyższy się ciśnienie krwi
d)krew popłynie wolniej
e)prawidłowe odp A i B.

3.W przesączy klębkowym zdrowego człowieka nie powinno być:
a)cukru
b)czynników morfotycznych krwi
c)dużych cząsteczek białek
d)witamin
e)prawidłowe odp Ai B.

4.Do najbardziej pobudliwych tkanek należa:
a)nerwowa i krwionośna
b)mięśniowa
c)nerwowa i kostna
d)mięśniowa i nabłonkowa
e)nabłonkowa i nerwowa

5.Które z wymienionych witamin są trawione w przewodzie pokarmowym:
a)B12
b)D
c)K
d)A
e)witaminy nie są trawione

1

Odpowiedzi

2010-03-10T20:02:01+01:00