Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T21:02:10+01:00
Myślę, że poezję Mikołaja Sępa Szarzyńskiego można rozpatrywać w tej kategorii, ponieważ poeta ten był najwybitniejszym przedstawicielem poezji metafizycznej, a więc takiej, która mieszała w sobie tematykę religijną, erotyczną, ale również w wielkim stopniu filozoficzną. Zawarty w jego utworach sceptycyzm wyraża zwątpienie, krytycyzm i niedowierzanie. Sęp Szarzyński w swoich utworach porusza problematykę przemijania i kruchości ludzkiego życia.
W poezji twórcy dostrzec można przekonanie, że życie jest bardzo nietrwałe, co nadaje jej dramatyczności i wzbudza nieuniknione odczucie smutku.
1 5 1