Les dessins de ce chemin de croix s'inspirent directement de I'art traditionnel africain, specialement de I'art Bamoun, peuple des montagnes de I Ouest Camerounais. Tous les visages sont des masques simplifies ; on sait que Ie masqque, traditionnellement, designe une fonction.Pilate est represente sous les traits d'un masque royal Bamoun, avec sur Ia coiffure Ie symbole du Ngaame, I'araignee de la divination qui preside aux jugements des tribunaux. Il porte en outre un vaste manteau de couleur sombre, brode de rouge, avec le symbole du serpent royal Bamoun. Tout le groupe de la Premiere Station evoque la fausse rectitude et la raideur des tribunaux humains, devant lesquels le Christ condamne est comme brise maist toujours calme et recueilli.Les soldats sont des masques noirs, couleur de la souffrance ; c'est le maque par excelence des executants au regard creux : ils sont le bras qui frappe sans discernement.La vierge est representee sous un masque de jeune maman, anec des tresses plates, car dans la Passion, elle demeure toujours la Mere douloureuse, qui enfante I Englise par le Sacrifice de son Fils. Les Autres personnages aont des masques bichromes, domt I expression s'inspire du role qu'ils jouent dans la Station representee. Mais c'est le masque du Christ qui est au centre de toutes les expressions et de tous les symboles.Il est bichrome : rouge et noir ; il porte en guise de couronne d'epined, un bonnet de fibres et de piquants, qui lui colle sur la tete, il a les yeux baisses, pour signifier que la dimension interieure de sa Passion depasse tout ce que I'on peut voir, et ce recueillement symbolise le don libre et total gu'il fait de sa vie. Couleurs: le noir, comme dans la symbolique de ka divination par le Ngaame, est la couleur de la souffrance ; le rouge est le symbole de la vie ; le blanc est la couleur du deuil. Le rouge et le blanc, traditionnellement (Baa et Fem au Cameroun, Nkula et Pemba au Congo), sont des pausres dont on se frotte le corps. Nous les avons transposes dans I'habillement. Le Christ est toujours habille de rouge, sauf sur la Croix. A la mise au Tombeau, le rouge envahit toute la scene, pour signifier le triomphe par le Christ, de la Vie sur la Mort, et I'annonce du matin de Paques. les autres personnages sont habilles de blenc pour symboliser le deuil de I'univers dans la Passion de son Dieu.Les habits, dessines au trait, s'inspirent de la sculpture des relifs Bamoun au les etoffes sont toujours traitees ainsi ; c'est, a l'origine, une schematisation des plis. Ce Chemin de Croix a ete realise egalement sous forme d'un livret a l'usage des fideles. Les textes gui accompagnent chaque station s'inspirent des lamentations funebres africaines.


Pomoże mi ktoś to przetłumaczyć? Proszę...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:48:50+01:00
Rysunki stacje Drogi Krzyżowej w sztuce bezpośrednio inspirowane tradycyjnymi Afryki Bamoun specjalnie w sztuce, ludzi gór na zachód od I Cameroonians. Wszystkie twarze są maskami upraszcza to wiadomo, że masqque IE tradycyjnie oznacza fonction.Pilate jest reprezentowana w roli królewskiej maska Bamoun z włosami na Ia, Ie symbol Ngaame, I'araignee wróżenia, który przewodniczył orzeczeń sądowych. Istnieje również duża ciemny płaszcz, z wyhaftowanym czerwonym, z wężem Royal Bamoun. Każda grupa pierwsza stacja wywołuje fałszywe prostoliniowości i sztywność ludzkich sądów, przed którymi Chrystus jest skazany za łamanie maist zawsze spokojna i recueilli.Les żołnierze są czarne maski, kolor cierpienia Mask wykonawców Excelence w niskich: są ramię, że strajki nie puste discernement.La jest reprezentowana przez maskę młoda matka, anegdotyczne plecionki płaskie, jak w Pasji, pozostaje Bolesna Matka, która urodziła I Englise przez ofiary Syna. Inne znaki maski aout dwóch kolorach, I DOMT wypowiedzi inspirowane przez ich rolę w stacji reprezentowane. Ale to maska Chrystus jest w centrum wszystkich wyrażeń i wszystkie symboles.Il jest dwóch kolorach: czerwonym i czarnym nosi koronę epined cap włókien i kołdry, które Klej na głowę, spada jego oczach, na znak, że wewnętrzny wymiar jego pasją poza wszystko I'on widać, a co symbolizuje dar medytacji wolnego i całkowitego gu'il faktem. Kolory: czarny, jak w symbolice wróżby przez ka Ngaame jest kolor cierpienia; czerwień jest symbolem życia, biały jest kolorem żałoby. Czerwony i biały, tradycyjnie (i Fem Baa Kamerun, Nkula i Pemba w Kongo) są pausres którego ciało ściera. Mamy I'habillement transpozycji. Chrystus jest zawsze ubrana na czerwono, z wyjątkiem na krzyżu. Na pogrzeb, czerwony ogarnia całą scenę, na znak zwycięstwa Chrystusa, Życie na śmierć i I'annonce Wielkanoc rano. inne znaki są ubrani blenc symbolizować żałobę I'univers w Męce swego ubrania Dieu.Les, rysunki, inspirowane rzeźbą Relif Bamoun tkaniny są zawsze traktowane jak jest, pierwotnie schemat pasuje. Droga Krzyżowa została również w formie broszury wiernych użytkowania. Tekst Gui towarzyszące każdej stacji w oparciu o afrykańskich lament. Kilkunastu wyrazów nie znalazłem. :/