Chrząszcz brzmi w trzcinie w Strzebrzynie.
Polecenie: Odnajdź i wypisz w zdaniu przyimki, rzeczowniki i czasowniki.

Rozwiązanie:
przyimki- w, w
rzeczowniki- chrząszcz, trzcina, Strzebrzeszyn
czasowniki- brzmi
Zadania dla nauczania początkowego, ale cóż!! =D

2

Odpowiedzi

2010-03-10T20:06:19+01:00
Przyimki-w,w
czasowniki-brzmi
rzeczowniki-chrząszcz,trzcina,Szczebrzeszyn
2010-03-10T20:06:30+01:00
Chrząszcz - rzeczownik,Strzebrzynie
w,w - przyimki
brzmi - czasownik