Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.
Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.
a) c(b+3)+c
b) b(b-4)+3b
c)2a(a-b+5)
d) b b(b-5)-(b+5)
e) -(a-3b)-5(a-2b+5)
f) x do kwadratu (y-2)+3x(xy-4)
g) -1/2a(-2a do kw.+6 a +6)
h) -2/3xy( 6x+3y-9)
i) -1,5abc(2a-4b+6c-8)
j) -2,5xyz(2xy+6yz+4xz)


POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:25:30+01:00
A)c(b+3)+c = cb + 3c +c = cb + 4c
b) b(b-4)+3b= b² - 4b + 3b = b² - b
c)2a(a-b+5)= 2a² - 2ab + 10a
d) b(b-5)-(b+5) = b² - 5b -b - 5 = b² - 6b -5
e) -(a-3b)-5(a-2b+5) = - a + 3b - 5a + 10b - 25 = -4a +13b - 25
f) x do kwadratu (y-2)+3x(xy-4) = x²y - 2x² + 3x²y - 12 x += 4x²y -2x² -12x
g) -1/2a(-2a do kw.+6 a +6) = aa² - 3 a² - 3 a
h) -2/3xy( 6x+3y-9) = -4x²y -2xy² -6xy


10 5 10