Poniżej przedstawiono charakterystyki 3 pierwiastków. Podaj och nazwy i symbole.

a) Jest substancją stałą o żółtej barwie i charakterystycznym zapachu. Nie rozpuszcza się w wodzie . Jest niemetalem.
Odp.................................................................

b)Jest metalem o czerwonobrązowej barwie . W temperaturze pokojowej jest substancją stałą . Bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny i ciepło
Odp.....................................................................

c) Jest substancją stałą o stalowoszarej barwie . Jest metalem dobrze przewodzącej prąd elektryczny i ciepło . Ulega niszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych.
Odp......................................................................

1

Odpowiedzi

2010-03-10T20:40:04+01:00