Odpowiedzi

2010-03-10T20:25:03+01:00
Tlenek Azotu ( V )
mN₂O₅= 14u x 2 + 16u x 5 = 28u + 80u = 108u

Tlenek Żelaza ( III )
mFe₂O₃= 56u x 2 + 16u x 3 = 112u + 48u = 160u

Kwas Fosforowy ( V )
mH₃PO₄= 1u x 3 + 31u + 16u x 4 = 3u + 31u + 64u = 98u

Tlenek Węgla ( II )
mCO2= 12u + 16u x 2 = 12u + 32u = 44u

Tlenek CHloru ( VII )
mCl₂O₇= 35u x 2 + 16u x 7 = 70u + 112u = 182u

Fosforan ( V ) Wapnia
mCa₃(PO₄)₂= 40u x 3 + (31u + 16u x 4)x2 = 120u + 95u x 2 = 120u + 190u = 310u

W choleeerrę tego xD. Proszę o naaaj ;DD
2010-03-10T20:28:27+01:00
Tlenek Azotu (V) - 14u*2+16u*5=108u
Tlenek Żelaza (III) - 56u*2+16u*3=160u
Kwas Fosforowy (V) - 1u*3+16u*4+31u*1=98u
Tlenek Węgla (II) - 12u*1+16u*1=28u
Tlenek Chloru - 35u*2+16u*7=182u
Fosforan (V) Wapnia - 40u*3+31u*2+16u*8=310u