1.Wahadło wprawione w drgania wykonało 20 drgań w ciągu 2/3 minuty. Oblicz okres i
częstotliwość drgań.
2.Okres drgań wahadła wynosi 2 sekundy. Oblicz częstotliwość drgań tego wahadła.
3.Odległość między grzbietami fal na morzu wynosi 30m. Łódź opada z grzbietu fali i unosi
się, osiągając najwyższe położenie w ciągu 3 sekund. Oblicz okres i długość fali oraz jej
prędkość.
4.Fala na wodzie rozchodzi się z prędkością 3 m/s. Okres fali wynosi 3 sekundy. Oblicz
długość fali.
5.Fala dźwiękowa rozchodzi się z prędkością 340 m/s. Jak daleko od obserwatora jest burza,
jeżeli od momentu ukazania się błyskawicy do grzmotu upłynęło 12 sekund ?

Plis!! Potrzebuje tego na jutro!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:20:22+01:00
1.
T-okres
T=40s:20=2
f-częstotliwość
f=20:40=0,5
2.
0,5
3.
5 2 5