Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T20:16:01+01:00
Na odpowiednim formularzu czasowniku musisz dać pełne zdania z czasownikami: bezokolicznika i rzeczownikiem odsłownym gerund