W grupie 200 osób 65% uczy się języka angielskiego, 47% uczy się języka rosyjskiego, a 30% uczy się obu tych języków. Oblicz prawdopodobieństwo, że losowo wybrana z tej grupy osoba nie uczy się żadnego z wymienionych języków.

1

Odpowiedzi

2010-03-10T20:22:09+01:00
1:3,70

Tak mi się wydaje ale nie jestem pewien