Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:18:57+01:00
Siódme przykazanie Dekalogu.

"Nie cudzołóż." 2 Mojż 20:14

Współżycie seksualne między kobietą i mężczyzną jest nie tylko dozwolone, ale nawet uświęcone postanowieniem Bożym. Jednak odnosi się to tylko i wyłącznie do małżeństwa.
Jakikolwiek seks pozamałżeński lub przedmałżeński jest grzechem.
Przyp.Sal. 5:15-20 1 Kor. 7:1-5 Hebr. 13:4

2. Grzechy przeciwko siódmemu przykazaniu.
- zdrada małżeńska
- konkubinat (trwałe pożycie mężczyzny i kobiety bez zawarcia związku małżeńskiego)
- przedmałżeńskie stosunki cielesne
- uwiedzenie (namówienie, nakłonienie partnera do czynu lubieżnego)
- gwałt (zmuszenie siłą do uległości i stosunku cielesnego)
- prostytucja (uprawianie nierządu w celach zarobkowych)

- samogwałt (onanizm)
- ekshibicjonizm (publiczne obnażanie się)
- nieskromne i lubieżne dotykanie osób drugich (np. podczas niektórych tańców)

- homoseksualizm (współżycie seksualne z partnerem tej samej płci)
- kazirodztwo (kontakty seksualne między krewnymi)
- sadyzm (odczuwanie doznań seksualnych podczas zadawania cierpień innym osobom)
- masochizm (odczuwanie doznań seksualnych podczas doznawania cierpień)
- sodomia (spółkowanie ze zwierzętami)
- pedofilia (obcowanie z nieletnimi)

- nieobyczajne słowa (nieprzyzwoite opowiadania, dowcipy i piosenki o zabarwieniu erotycznym)
- nieobyczajne myśli, wyobrażenia i uczucia
- pornografia (obrazy, zdjęcia i filmy o treści podniecającej erotycznie)
- nieprzyzwoity ubiór (przesadnie negliżujący ciało, prowokujący)

3. Biblia potępia zdradę małżeńską.
Mal. 2:14-16 Przyp. Sal. 2:16-19 5:1-5,8-11 6:28.29.32-34 7:1-27

"Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się!
Ani wszetecznicy, …ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy …Królestwa Bożego
nie odziedziczą." 1 Kor. 6:9.10

"Słyszeliście iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A Ja wam powiadam, że każdy kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim." Mat.5:27.28

4. Kwestia wyjątków
"A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny wszeteczeństwa
i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił, cudzołoży." Mat. 19:9

Żadne inne okoliczności (np. długa rozłąka fizyczna małżonków, nieuleczalna choroba jednego z nich
wykluczająca pożycie seksualne) nie mogą być zezwoleniem na szukanie nowego partnera.
dodaj cos od siebie dluzsze bedzie napewno w tedy jak rozbudujesz 2 podpunkt w zdania