1.Napisz sześć zdań o sowjej szkole.Użyj czasowników z ramki .
Finish, Study, Teach, Do, Use, Think

School starts at eight o'clock.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.Zakreśl jeszcze cztery zaimki dopełnieniowe .
uor him I his you your us they its my them she me

1

Odpowiedzi

2010-03-10T21:55:41+01:00
Perfect conditions for the research are ruling in my school

to study at my school it is pleasure

at school we are learning to think

the learning at school is going for me very well

at school we are getting and we are exploiting experience

I in the afternoon most often finish lessons about 14

2 4 2