Prosze o rozwiazanie a nie same odpowiedzi !
Pilneee . ;)) Poniewaz jest tu jakas liczba i jest do potegi drugiej to bd takim znaczkiem ^ a do potegi trzeciej takim ^^ ;))
Zad. 1
Zapisz w jak najprostszej postaci :
a) . 2x(x-5)-3(x^-2x)+(x-2)x
b) a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)
c) x(x^+2x+1)-(-4x^^+8x^-6):2

Zad . 2
Dane są wyrażenia algebraiczne :
A: 3x^-xy
B: -2y
C: 3x
Wykonaj działania :
a) (A*B)*C
b) A*(B*C)
c) (A+B)*C
d) A*C+B*C
Zad. 3 .
Oblicz wartości liczbowe wyrażeń :
a) 3(x^-2x+3)-2(x^-5x-1) dla x= 2
b) a(2ab+b)-b(a-2ab+a^) dla a = 0,1 dla b = -10

Prosze o szybkie rowiazanie .

1

Odpowiedzi

2010-03-10T20:34:26+01:00
ZAD1
a) 2x(x-5)-3(x^-2x)+(x-2)x
2x^-10x-3x^+5x+x^-2x= -7x

b) a(a+b+c)-b(a-b+c)-c(a-b-c)
a^+ab+ac-ba+b^-bc-ca+cb+c^= a^+b^+c^

c) x(x^+2x+1)-(-4x^^+8x^-6):2
x^^+2x^+x-(-2x^^+4x^-3)
x^^+2x^+x+2x^^-4x^+3
3x^^-2x^+x+3