Opowiedzieć na następujące pytania, proszę o szybką odpowiedz ponieważ mam czas do godziny 22 dziś.

1.Wymień elementy budowy komórki grzyba
2.Czym różni się komórka zwierzęca i komórka roślinna
3.W jakim procesie wytwarza się w naszym organiźmie kwas mlekowy?
4.co to jest fotosynteza?gdzie zachodzi? wzór chemiczny na fotosynteze
5.Jaką funkcje pełni mitochondrium i rybosomy?
6.Budowa komórki roślinnej
7.Różnice między komórką bakteri a komórką grzyba
8.Co to jest i gdzie zachodzi oddychanie wewnątrz komórkowe, napisać reakcje
9.W jakim procesie jest wytwarzany alkochol etylowy
10.Funkcje chloroplastu i jądra komórkowego

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:24:08+01:00
1. kapelusz, blaszki, trzon
2. komórki roślinne mają ścianę komórkową, chloroplasty, wodniczkę
3. w procesie fermentacji
4. fotosynteza to biochemiczny proces prowadzący do przemiany słonecznej energii świetlnej w energię chemiczną istot żywych. zachodzi w chloroplastach
dwutlenek węgla + woda zachodiz to z udziałem chlorofilu i swiatła) -----> glukoza + tlen
5. Mitochondria. to pałeczkowate struktury odpowiadające za przetwarzanie enrgii (komórkowe elektrownie) W nich zachodzą tlenowe reakcje procesu oddychania komórkowego - rozkład utlenianie cząsteczek organicznych z uwolnieniem energii. Ta energia jest komórce niezbędna do pobierania i przetwarzania substanbcji, co umożliwia między innymi wzrost i podział komórki.

Rybosomy - na nich powstają białka, czyli substancje wchodzące w skład wszystkich żywych elementów komórki. Większość rybosomów jest związana z błonami siateczki śródplazmatycznej. Jest to system błon tworzących skomplikowane kanały transportowe wewnątrz komórki.


6. ściana komórkowa, błona komórkowa, cytoplazma, aparat golgiego, wodniczka, jądro komórkowe, chloroplasty, siateczka śródplazmatyczna, rybosomy, mitochondria

7. komórka bakterii składa się z rzęsek, z otoczki śluzowej

8. Oddychanie komórkowe polega na uwalnianiu energii zmagazynowanej w pokarmie. Oddychanie komórkowe jest czynnością wszystkich organizmów. Zachodzi w mitochondriach.

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O

9. w oddychanie beztlenowym grzybów ..

10. Chloroplasty - czyli ciałka zieleni swoją barwę zawdzięczają chlorofilowi.Chlorofil jest zdolny do pochłaniania światła. W chloroplastach odbywa się proces fotosyntezy. Ustawiają się komórce w taki sposób aby jak najlepiej pobrać światło.

Jądro komórkowe to struktura zawierająca materiał genetyczny kierująca wszystkimi czynnościami życiowymi komórki. Materiałem genetycznym jest DNA. W DNA są zapisywane plany budowy i instrukcje działania danej komórki i wszystkich komórek, któe, z niej powstaną. Najczęśćiej w komórce jest jedno kuliste jądro, tylko w niektórych komórkach jąder jest więcej, lub mają inny kształt.
2 4 2