Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-23T20:05:03+02:00
O zawodzie:

To niezwykły zawód, który wybierają osoby ceniące przyrodę, samodzielność i rozmach działania. Leśnictwo wymaga wielu specjalistów. Absolwenci Wydziału Leśnego- poza praca w nadleśnictwach- znajdują zatrudnienie w bardzo różnych instytucjach: w placówkach związanych z ochroną środowiska, biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,parkach narodowych... Duża grupa leśników znajduje zatrudnienie za granicą, szczególnie Irlandii i Norwegii.

Opis zawodu:

Leśnicy po studiach idą pracować na wsiach i małych miasteczkach. Często zatem są w tych miejscach organizatorami nie tylko życia gospodarczego, ale również kulturalnego. Są to ludzie bardzo dobrze przygotowani do swoich obowiązków. Poza tym, że prowadzą przedsiębiorstwa majace na celu realizację wszystkich funkcji, które winien spełniać las, muszą być także przygotowani na niespodziewane zdarzenia. Jeżeli burza poprzewraca drzewa albo sarna wpadnie pod samochód, pierwszą osobą na miejscu zdarzenia jest właśnie leśnik. Powinien to być człowiek zaradny i wyposażony w szereg umiejętnośći, do których należy chociażby zbudowanie drogi gruntowej w terenie.
7 3 7
2009-10-23T20:05:55+02:00
Pracownik instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Jest pracownikiem Służby Leśnej w nadleśnictwie. Leśniczy jest podwładnym nadleśniczego i przełożonym podleśniczego. Sprawuje opiekę nad powierzonym mu leśnictwem, w którego skład wchodzą lasy należące do Skarbu Państwa jak również mogą to być lasy prywatne powierzone do prowadzenia przez starostę.

Zajmuję się on dbaniem o Las sadzi nowe drzewa, ścina stare , wydaje pozwolenia zakazy, odstrzeliwuje zwierzęta.
Ogólnie mieszka w lesie i dba o las:)
7 3 7
2009-10-23T20:08:42+02:00
Leśniczy najczęściej jest pracownikiem instytucji Państwowe Gospodarstwo Leśne ­ Lasy Państwowe, która sprawują nadzór nad wszystkimi lasami należącymi do Skarbu Państwa na terenie Polski (z pominięciem Parków Narodowych). Leśniczy jest pracownikiem nadleśnictwa zaliczanym do Służby Leśnej. Leśniczy większość swoich prac musi zaplanować z wyprzedzeniem. Na przykład, aby wiosną posadzić młody las na przygotowanej jesienią powierzchni, leśniczy musi zaplanować, jaki gatunek drzewa ma być posadzony, w jakim miejscu i ile sztuk sadzonek będzie potrzebnych do wysadzenia. Pod koniec roku leśniczy również musi wyznaczyć powierzchnie lasu, które planowane są do wycięcia. W tym celu musi pomierzyć wszystkie drzewa, by ustalić ile drewna pozyska się z danej powierzchni. Jesienią i zimą leśniczy w młodszych drzewostanach wyznacza drzewka obumarłe, chore lub z wadami, które należy usunąć, by te, które pozostają miały lepsze warunki do rozwoju. Ścięte drewno leśniczy musi pomierzyć i odebrać, a także być obecnym przy jego sprzedaży i wywozie. Wiosną leśniczy sprawuje nadzór nad sadzeniem lasu. Zanim pojawią się owady, należy wykonać i wyłożyć pułapki na poszczególne gatunki owadów. By nie dopuścić do opanowania dużej ilości drzew przez szkodliwe owady lub grzyby leśniczy przez cały rok dokonuje obserwacji stanu zdrowotnego lasu. Wiosną leśniczy również musi dopilnować, by przy głównych drogach i torach kolejowych wykonane zostały tzw. pasy przeciwpożarowe, które pomagają chronić las przed pożarem. Latem i jesienią leśniczy sprawdza posadzone wiosną uprawy, czy są drzewka, które się nie przyjęły i trzeba na ich miejsce posadzić nowe. Do zadań leśniczego należy również opieka nad zwierzyną leśną, także zimą, gdy zwierzyna ma mało pokarmu. Leśniczy kontroluje również stan zdrowotny zwierzyny leśnej i pilnuje by kłusownicy nie zakładali wnyk i nielegalnie nie polowali. Leśniczy w ramach swoich zadań służbowych zajmuje się również szkodnictwem leśnym. Wykonuje on wszystkie zadania i czynności, które nie dopuszczają do łamania prawa na terenie lasu.
4 3 4