1.Czym to jest rewolucja przemysłowa i w jakim państwie się zaczeła
2.Czym jest kapitalizm
3.dlaczego strajk uwaza sie za ostateczna forme walki z pracodawca?
4.kto i kiedy utworzył księstwo warszawskie
5.czym był kongres wiedenski i w ktorym roku obradował
6.kiedy utworzono krolestwo polskie i pod czyja protekcja sie ono znalazło
7.wymien 3 postawy polakow
8.wymien cechy bohatera romantycznego
9.opiszepizod zwiazany z wybuchem pow listopadowego
10.jaki jest z zwiazek gen.Sowinskego pow listopadowego
11co to jest branka.
12.Wymien dowódce bitwy powstania listopadowego i styczniowego
13. co to jjest wojna partyzancka
14 jakie czynniki miały wpływ na rozwoj lodzi przemyslowej
15.wyjasnij pojecia;
burżuazja
dyktafon
pozywywizm
prosyfikacja
germanizacja
16.dlaczego łodz nazywana jest miastem czerech kultur
17.opisz wyglad wsi polskiej z dawnych lat
18.na czym polega trójpodział władzy i co to jest partia polityczna
19.wymień najważniejsze wynalazki przełomu XIX I XX wieku i podaj ich twórcow
20.Wymien 4 zasady funkcjonowania nowoczesnego miasta
21.Co to jest Konstytucja

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-23T20:25:12+02:00
2.
Kapitalizm, system ekonomiczny, którego podstawę stanowi własność prywatna i wolna przedsiębiorczość. Zrodził się na przełomie XV i XVI w. w Europie Zachodniej.

4. Napoleon Bonaparte

5. Wiedeński kongres 1814-1815, kongres przedstawicieli 16 większych państw europejskich, trwający od września 1814 do czerwca 1815 w Wiedniu, zwołany w celu dokonania zmian terytorialnych i ustrojowych po rewolucji francuskiej i wojnach napoleońskich.

6. 1815

8. Bohater romantyczny .. cechami są: bogate odczucia wewnętrzne, ucieczka od świata, kierowanie się w wyborach uczuciami, a nie rozumem, pogrążenie w marzeniach, nieszczęśliwa miłość, brak dzieci i żony (najczęściej jest młodym człowiekiem), uczucie wyalienowania, uczucie niespełnienia, często życie kończy samobójstwem. Takimi bohaterami są : Konrad Wallenrod, Gustaw-Konrad, Kordian, Giaur

11. Branka, potoczna nazwa poboru do wojska carskiego, zarządzonego w Królestwie Polskim w październiku 1862, przez margrabiego A. Wielopolskiego.

13. Wojna partyzancka to forma walki zbrojnej jednej ze stron, polegająca na działaniach nieregularnych i innych formach walki, przy poparciu ludności przeciwko okupantowi lub rodzimym rządom.

15.
burżuazja określający początkowo wszystkich mieszkańców miasta.
Dyktafon to przenośny magnetofon lub urządzenie cyfrowe z wbudowanym mikrofonem, umożliwiające nagrywanie dźwięku.
Pozytywizm, okres i prąd literacki występujący w Polsce od ok. 1863, obejmujący głównie twórczość i poglądy wychowanków Szkoły Głównej Warszawskiej (1862-1869).
Germanizacja, proces niemczenia jakiemu była poddawana nieniemiecka ludność zamieszkująca tereny włączone w granice państwa niemieckiego...

17. male drewniane domy, waska droga, bydla

18.
Trójpodział władzy to podział sfer funkcjonowania państwa, spopularyzowany przez francuskiego myśliciela oświecenia
Partie polityczne stanowią ważny element współczesnych systemów politycznych iw różnych formach istnieją we wszystkich państwach

19.
Carl Benz i Gottlieb Daimler zbudowali pierwszy samochód z silnikiem spalinowym,
Rudolf Diesel skonstruował silnik napędzany olejem napędowym, Amerykanin Aleksander Bell opracował przecież w 1876 roku telefon,
bracia August i Luis Lumiere przygotowali w 1895 roku kinematograf czyli aparat do wykonywania i wyświetlania zdjęć ruchomych

21. Konstytucja RP jest najważniejszym polskim aktem prawnym i podstawą ustroju państwa polskiego. Gwarantuje prawa i wolności obywatelskie, określa wzajemne stosunki między władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, decyduje o kształcie i sposobie powoływania najważniejszych instytucji państwowych takich, jak Sejm, Senat, Prezydent i Rada Ministrów

nie wszystkie pytania... ale troche jest =p xD