Zad.1
a) Zamień podane procenty na ułamki dziesiętne.
21% 11,3% 4,13% 160% 0,5% 3,5%

b) Zamień podane procenty na ułamki zwykłe nieskracalne.
15% 24% 80% 48% 120% 32,5%

zad.2
Zamień podane ułamki i liczby mieszane na procenty.
a) 0,23 0,6 1,2 0,015 6,05 14
b) 3/5 2 3/4 5/8 7/20 1 3/25 3/2
jak jest np 2 3/4 [to znaczy dwa i trzy czwarte]


PLIS POMÓŻCIE !!! :)

2

Odpowiedzi

2009-10-23T20:15:43+02:00
A) 21%=0,21
11,3%= 0,113
4,13%=0,0413
160%=1,6
0,5%
0,005
3,5%=0,035

b) 15%= 15/100=3/20
24%= 24/100=6/25
80%=4/5
48%=48/100=12/25
120% 1 i 1/5
32,5%= 325/1000= 65/200=13/40

zad2
a) 0,23=23%
0,6=60%
1,2=120%
0,015=1,5%
6,05= 605%
14=1400%

b) 3/5= 60%
2 3/4= 275%
5/8= 62,5%
7/20= 35%
1 3/25= 112%
3/2= 150%
2009-10-23T20:38:22+02:00
A) Zamień podane procenty
na ułamki dziesiętne.
21% =0,21
11,3% =0,113
4,13%=0,0413
160%=1,6
0,5%=0,005
3,5%=0,035

b) Zamień podane procenty na ułamki zwykłe nieskracalne.
15%=15/100=3/20
24% = 24/100=6/25
80%=80/100=4/5
48%=48/100=12/25
120%=120/100=12/10=6/5
32,5%=325/1000=13/40

zad.2
Zamień podane ułamki i liczby mieszane na procenty.
a) 0,23=23%
0,6=60%
1,2=120%
0,015=1,5%
6,05=605%
14=1400%

b) 3/5=60%
2 3/4 =275%
5/8 =62,5%
7/20=35%
1 3/25=112%
3/2=150%
jak jest np 2 3/4 [to znaczy dwa i trzy czwarte]