Mam wiersz K.K Baczynskiego Mazowsze i dwa pytania
1.Zwróc uwagę na apostrofy : do kogo,czego sa kierowane? Jaką rolę wobec historii odgrywają,według podmiotu lirycznego, adresaci jego wypowiedzi?
2.Wpisz i podaj po dwa przykłady środków stylistycznych z wiersza

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-23T21:39:36+02:00
1.Apostrofy kierowane są do: Wisły(Wisło, pamiętasz?), Piasku, (Piasku pamiętasz?), Ziemi(Ziemio pamiętasz?).
Według podmiotu lirycznego Wisła, Piasek i Ziemia nie są niczym w polskiej historii. Uważa ich za żywych świadków tragicznych wydarzeń rozegranych w historii Polski.

2."salwa jak poklask wielkiej dłoni" - porównanie
"piasek przesypie się w misach pól" - metafora