1. Wykonaj działania :
a) 6(x-4)- 2=
b) 2(x+1)- 3(x+1)=
c) -3(y-2) + 4(y+2) =
d) 5(x-y-1) - 4(x+2)=
e) 2(3a + b) - 2(a- b )=
f) ½(4x - 4) - 2x =
g) x(x-1) - 3(x² - x)=
h) 5a(a-3) - 3a(a-5)=
i) 3x(x+⅓ y ) - 2y (½x - ½)=

2.Uprość podane wyrażenie :
4 * (x-7) :2 + 9 * (x-1) : 3 =

z.3 Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :
a) 5x + 10y =
b) 4m + 4 =
c) 3a- 3 =
d) 5xy - x =
e) -6a² - 2a =
f) 6a² - 12ab =
g) ½ xy - ½x =
h) ⅓ a²b + 1/9ab² =
i) 2xyz - 4x²y²z + xyz² =
j) stv² - stv + tv² =
* 1/9 = jedna dziewiąta
-----------
z. 4 Zapisz w postaci iloczynu :
a) ½ * 4(a+b) - ½h(a+b) =
b) z(x-y)-(y-x) =
PROSZE TO NA JUTRO . DAM NAJ :)) Ma to być dobrze / mam odpowiedzi ale chodzi mi o obliczenia + odpowiedzi) Daje dużo pkt i wymagam.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:48:34+01:00
Zad1a) 6(x-4)-2=6x-24-2=6x-26
b)2(x+1)- 3(x+1)=2x+2-3x-3=-x-1
c) -3(y-2) + 4(y+2) =-3y+6+4y+8=y+14
d) 5(x-y-1) - 4(x+2)=5x-5y-5-4x-8=x-5y-12
e) 2(3a + b) - 2(a- b )=6a+2b-2a+2b=4a+4b
f) ½(4x - 4) - 2x =2x-2-2x=-2
g) x(x-1) - 3(x² - x)=x²-x-3x²+3x=-2x²+2x
h) 5a(a-3) - 3a(a-5)=5a²-15a-3a²-15a=2a²-30a
i) 3x(x+⅓ y ) - 2y (½x - ½)=3x²+xy-xy+y=3x²+y
zad2.
4 * (x-7) :2 + 9 * (x-1) : 3 = (4x-28):2 + (9x-9):3=2x-14+3x-3= 5x-17
zad3
a) 5x + 10y =5(x+2y)
b) 4m + 4 =4(m+1)
c) 3a- 3 =3(a-1)
d) 5xy - x =x(5y-1)
e) -6a² - 2a =2a(-3a-1)
f) 6a² - 12ab =6a(a-2b)
g) ½ xy - ½x =½x(y-1)
h) ⅓ a²b + 1/9ab² =⅓ab(a+⅓b)
i) 2xyz - 4x²y²z + xyz² =xyz(2-2xy+z)
j) stv² - stv + tv² =tv(sv-s+v)
zad4
a) ½ * 4(a+b) - ½h(a+b) =a+b(½*4-½h)
b) z(x-y)-(y-x) =z(x-y)-(-x+y)=z(x-y)+(x-y)=x-y(z+1)
2 5 2
2010-03-10T20:49:15+01:00
. Wykonaj działania :
a) 6(x-4)- 2= 6x-24-2=6x-22
b) 2(x+1)- 3(x+1)=2x+2-3x+3=x+5
c) -3(y-2) + 4(y+2) = 3y+6+4y+8=y+14
d) 5(x-y-1) - 4(x+2)=5x-5y-5-4x-8=x-5y-13
e) 2(3a + b) - 2(a- b )=6a+2b-2a+2b=4a+4b
f) ½(4x - 4) - 2x =2x-2-2x=-2
g) x(x-1) - 3(x² - x)=x2-x-3x2-x=2x2-2x
h) 5a(a-3) - 3a(a-5)=5a2-15-3a2-15a=2a2-15a-15
i) 3x(x+⅓ y ) - 2y (½x - ½)=3x2+y-yx-y=3x2+y+x

2.Uprość podane wyrażenie :
4 * (x-7) :2 + 9 * (x-1) : 3 = 4x-28/2+9x-9/3=4x-14+9x-3=13x-11

z.3 Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :
a) 5x + 10y = 5(x+2y)
b) 4m + 4 = 4(m+1)
c) 3a- 3 = 3(a-1)
d) 5xy - x = x(5y-1)
e) -6a² - 2a =
f) 6a² - 12ab =
g) ½ xy - ½x =
h) ⅓ a²b + 1/9ab² =
i) 2xyz - 4x²y²z + xyz² =
j) stv² - stv + tv² =
* 1/9 = jedna dziewiąta
-----------
z. 4 Zapisz w postaci iloczynu :
a) ½ * 4(a+b) - ½h(a+b) =
b) z(x-y)-(y-x) =
2010-03-10T21:00:37+01:00
1. a) 6(x-4)-2=6x - 24 - 2= 6x-26
b)2(x+1)- 3(x+1)=2x+2-3x+3= -x+5
c)-3(y-2)+ 4(y+2)= -3y+6+4y+8=7y+14
d)5(x-y-1)-4(x+2)=5x-5y-5-4x-8=x-5y-13
e)2(3a + b) - 2(a- b )=6a+2b-2a+2b=4a+4b
f) ½(4x - 4) - 2x =2x-2-2x=-2
g) x(x-1) - 3(x² - x)=x²-x-3x²+3x=-2x²+2x
h) 5a(a-3) - 3a(a-5)=5a²-15a-3a²+15a=2a²
i) 3x(x+⅓ y ) - 2y (½x - ½)=3x²+xy-xy+y=3x²+y

z.3 Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :
a) 5x + 10y =5(x+2y)
b) 4m + 4 =4(m+1)
c) 3a- 3 =3(a-1)
d) 5xy - x =5x(y-1)
e) -6a² - 2a =-2a(3a+1)
f) 6a² - 12ab = 6(a²-2ab
g) ½ xy - ½x = 1/2x(y-1)
h) ⅓ a²b + 1/9ab² = 1/3ab(a+1/3b)
i) 2xyz - 4x²y²z + xyz² =xyz(2-4xy+z)
j) stv² - stv + tv² = tv(sv-s+v)