Oblicz ile energii potrzeba (bez strat) aby doprowadzić do stopnienia 10 kg żelaza w temperaturze początkowej 20 stopni C. Ciepło topnienia żelaza 27 0000J/kg, temperatura topnienia żelaza wynosi 1535 stopni C. Ciepło właściwe (Cw) to 460 J/kg * stopień C.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T03:33:29+01:00
Witaj
dane: m=10kg, t1=20*C, t2=1535*C, l=270 000 J/kg, cw=460J/kg*C
szukane: Q
Q = Q1 na ogrz.od t1 do t2... +.... Q2 na stopienie w t2
Q = m*cw*[t2-t1] + m*l = m [cw(t2-t1) + l] =
Q = 10kg *[460J/kg*C *1515*C + 270 000 J/kg] = 9669000 J = 9,669 MJ
POtrzebne jest 9,669 MJ energii cieplnej na w/w proces.

......................pozdrawiam