A) Podstawą graniastosłupa prostego o wysokości 12cm jest równoległobok o bokach długości 5,5cm i 3cm . Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa .

B) Obwód podstawy graniastosłupa prostego jest równy 10cm wysokość graniastosłupa wynosi 3,5cm . Oblicz pole powierzchni bocznej tego graniastosłupa .

C) Pole powierzchni całkowitej pewnego graniastosłupa prostego jest równe 120cm kwadratowych . Wysokość graniastosłupa wynosi 5cm a obwód podstawy jest równy 20cm. Jakie jest pole podstawy tego graniastosłupa???


Zróbcie wszystkie podpunkty FAST

2

Odpowiedzi

2010-03-10T21:27:13+01:00
A)P1=12cm*3cm=36cm
36cm*2=72cm
P2=12cm*5,5cm=66cm kwadratowych
66cm*2=132cm kwadratowe
Pb=72cm+132cm=204cm kwadratowe

B)Ob=10cm
10cm*3,5cm=35cm kwadratowych

C)20cm*5cm=100cm kwadratowych
120cm-100cm=20cm kwadratowych
20cm/2=10cm kwadratowych
1 4 1
2010-03-10T21:47:13+01:00
A)
pole boczne: 2*5,5cm*12cm+2*3cm*12cm=132cm²+72cm²=204cm²
B)
powiedzmy że podstawą jest kwadrat o boku 2,4cm bo 10cm:4=2,5cm
więc pole boczne: 4*2,5cm*3,5cm=35cm²
C)
pole boczne: 20cm*5cm=100cm²
pole dwóch podstaw 120cm²-100cm²=20cm²
pole podstawy: 20cm²:2=10cm²
1 5 1