Odpowiedzi

2010-03-10T20:35:20+01:00
Istotą małżeństwa są trzy podstawowe elementy: jedyność, nierozerwalność i płodność. Jest to jakby kręgosłup. Jeśli ktokolwiek chciałby zawrzeć małżeństwo wykluczając którykolwiek z tych elementów z obszaru swojego zaangażowania czyniłby je nieważnym. Małżeństwo takie nie byłoby również zdolne utrzymać się.
Małżeństwo bowiem nie jest pomysłem człowieka, czymś, co każdy mógłby kształtować według swojego uznania. Jako ludzie możemy w wolny sposób zdecydować, czy wyjść za mąż lub ożenić się oraz, do pewnego stopnia, z kim