Na prostoliniowy przewodnik o długości 40 cm, umieszczony w polu magnetycznym prostopadle do linii tego pola, działa siła o wartości 12 N, gdy w tym przewodniku płynie prąd o natężeniu 15 A. Wyznacz średnią wartość indukcji pola magnetycznego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:40:00+01:00
L=40cm=0,4m
F=12N
I=15A
B=?
-------------------------------------------
F=B*I*l
B=F/(I*l)=12N/(15A*0,4m)=2T (tesle)