Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:38:03+01:00
Lech Wałęsa - przyczynił się do zmiany ustroju w Polsce. Współzałożyciel i pierwszy przewodniczący "Solidarności". Kierowany przez niego związek zawodowy w latach '80 z czasem przerodził się w masowy ruch społeczno-polityczny. Brał udział w m.in obradach okrągłego stołu, w ich wyniku możliwa była zmiana Konstytucji PRL i wybory parlamentarne w czerwcu 1989. Dzięki swojej opozycyjnej postawie w znacznym stopniu przyczynił się do upadku komunizmu w Polsce.


Józef Piłsudski, jedna z najważniejszych postaci w polskim okresie międzywojennym. Działacz niepodległościowy, szanowany wojskowy, naczelnik państwa polskiego w latach 1918 - 1922. Jego upór i zaangażowanie podczas I wojny światowej pozwoliły na utworzenie Legionów Polskich. Po I wojnie światowej znacznie przyczynił się do rozwój Rzeczpospolitej, budził szacunek i posiadał rzeszę zwolenników. Z pewnością na stałe wpisał się do kart historii naszego kraju i zasłużył na miano wielkiego Polaka poprzez dążenie do jego niepodległości, wielkich czynów podczas wojny polsko - bolszewickiej (m.in "Cud nad Wisłą"), czy działalności po uzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Jan Paweł II - pierwszy papież - Polak; rozsławiający nasz kraj, a także będący wielkim autorytetem dla wielu znanych postaci; m
3 5 3
2010-03-10T20:43:16+01:00
Wyżej wymienieni ludzie zasłużyli na miano wielkich polaków, dzięki poświęceniu jakie włożyli w ratowanie, odbudowę czy rozwój kulturalny naszej ojczyzny. Wyjątkowo wyróżnili się na tle innych obywateli, poprzez epokowe dokonania.
2 2 2