Podane poniżej ilości substancji chemicznych dopasuj do odpowiednich wyników:
a) 64 g Cu
b) 6,023*10do potęgi 23 atomów Fe
c) 11,2 dm3 amoniaku
d) 224 dm3 metanu
e) 1 g wodoru cząsteczkowego
f) 6,023*10do potęgi 24 cząsteczek kwasu siarkowego (IV)
WYNIKI:
1) 0,5 mola
2) 1 mol
3) 10 moli

1

Odpowiedzi

2012-07-31T22:56:31+02:00

a)

 

64g Cu

 

M=64gg/mol

m=64g

 

n=64g/64g/mol=1mol

 

b)

 

6.023*10²³ Fe = 1mol

 

c)

 

22.4dm³ ---- 1mol

11.2dm³ ---- n

 

n=0.5mol

 

d)

 

224dm³ ---- x

22.4dm³ --- 1mol

 

x=10mol

 

e)

 

1g H₂

 

M=2g/mol

m=1g

 

n=1g/2g/mol=0.5mol

 

f)

 

6.023*10²³ ----- x

6.02*10²³ ------ 1mol

 

x≈10mol

 

Odp.:

1) c)  e)

2) a) b) d)

3) f)

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)