1. Człowiek kolejno przeszedł: na północ 3km, na wschód 4km, na północ 1km i na zachód 1km.
- Oblicz watość wypadkowego przemieszczenia

2. Turyści wyszli ze wsi A i przeszli drogą prostą 2 km idąc na północ, następnie skręcili na wschód i przeszli 1 km. Nagle droga zmieniła kierunek na południowo - wschodni. Idąc nią, turyści doszli po pewnym czasie do wsi B położonej w odległości L=2,5 km od wsi A, dokładnie na wschód.
- Oblicz rzeczywistą drogę przebytą przez turystów
- Oblicz watość wypadkowego przemieszczenia

Dzięki

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T21:23:41+01:00
1. człowiek idzie w sumie 4km na Północ (3+1) i 3km na Wschód (4-1)
wypadkowe położenie można obliczyć z pitagorasa:
4² + 3² = c²
c² = 16 + 9
c = √₂₅
c = 5

2. najpierw idą na Pn 2 km, potem 1km na Wsch, a nast na Pd-Wsch i znajdują się o 2,5 km od A więc przechodzą:
2 + 1 + √(2² + [2,5-1]²) - znowu z pitagorasa, przydatny jest rysunek
3 + √(4 +2,25 ) = 3 + 2,5 = 5,5 km

wektor przesunięcia jest równy odległości w linii prostej od A do B czyli podane w zadaniu 2,5 km