Jaka przemiana fizyczna zachodzi podczas schniecia wypranej bielizny w gorący letni dzień a jaka w mroźny dzień zimowy?

Podziel na przemiany fizyczne i chemiczne:
parowanie wody,
topnienie lodu,napełnianie balonu powietrzem,otrzymywanie surówki i stali z rud żelaza, twardnienie opatrunku gipsowego, przemiana grafitu w diament.

Za najszybszą i przede wszystkim dobrą odpowiedź na pytania dam najlepszą odpowiedź.

Z góry dziękuje.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T03:16:19+01:00
Witaj
1/
a/ Podczas schnięcia wypranej bielizny w gorący letni dzień zachodzi parowanie
wody.
b/ Podczas schnięcia wypranej bielizny w mroźny dzień zimowy zachodzi subli-
macja lodu.

2/
a/przemiany fizyczne: parowanie wody, topnienie lodu, napełnianie balonu powietrzem,
b/przemiany chemiczne: otrzymywanie surówki i stali z rud żelaza, twardnie-
nie opatrunku gipsowego, przemiana grafitu w diament,

..........................pozdrawiam