Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T21:29:20+01:00
Dane:
6 cm i 8 cm.
V=240 cm³.
Szukane:
Ppc=?
Rozwiązanie:
-- Liczę pole podstawy:
a = 6cm
b= 8cm
Pp = 1/2 * 6cm * 8cm
Pp = 24cm2
--Liczę wysokość graniastosłupa:
v = 240cm³
Pp = 24cm²
V = Pp * h
240cm³= 24cm² * H
H = 240cm³ : 24cm²
H = 10cm
-- Liczę długość krawędzi podstawy z twierdzenia Pitagorasa:
a = 6cm
b = 8cm
c = ?
c² = a² + b²
c² = 6² + 8²
c² = 36 + 64
c² = 100
c = √100
c = 10
--Liczę pole całkowite:
Pp = 24cm²
Pb = a * H + b * H + c *H
Pb = 6 cm* 10cm + 8cm * 10cm + 10cm*10cm
Pb = 60cm + 80cm + 100cm
Pb = 240cm
Pc = 2Pp + Pb
Pc = 24cm² * 2 + 240cm²
Pc = 48cm² + 240cm²
Pc = 288cm²
Odp: Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa wynosi 288cm².