Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:49:15+01:00
2C₉H₁₈ + 27O₂ →18CO₂ + 18H₂O - nonenu
2C₇H₁₄ + 21O₂ →14CO₂ + 14H₂O - heptenu