Proszę o zadaniaa z ćwiczeń "Planeta Nowa1"
str 54 przykład b,c,d
b.) Podaj przyczynę ruchu płyt litosfery
c.)Wymień nazwy procesów będących efektem ruchu płyt litosfery
d.)Wyjaśnij dlaczego dno Oceanu Atlantyckiego rozszerza się
str.57 zad. 8
Na podstwie dostępnych źródeł informacji podaj przykłady działaj podejmowanych przez człowieka w celu zminimalizowania skutków trzęsień ziemi
Z góry dziękuję ; )

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:27:37+01:00
54/b przyczyną są prądy cieplne pochodzące z wnętrza ziemi,które wznoszą się,rozrywają powodując ruchy płyt
54/c trzęsienia ziemi,wulkanizm,ruchy górotwórcze
54/d ponieważ prądy cieplne rozchodzą się na zewnątrz i dochodzi do rozciągania i rozerwania płyt oceanicznych
57/8
-należy projektowac konstrukcje obiektów,tak by wytrzymały siłę trzęsienia
-przewidywanie potencjalnych trzęsień ziemi w obszarach zabudowanych
-wzmocnic konstrukcje tam,tuneli
-szybko powiadamiac ludnośc
11 4 11