Podkreśl poprawne wyjaśnienia pojęcia.
kwasy to związki chemiczne.
A)które powstaje w wyniku reakcji wszystkich tlenkó niemetali z wodą
B)które dysocjują z odszczepieniem kationu wodoru
C)których wodne roztwory zabarwiają papierek uniwersalny na niebiesko
D) wskazane punktach a i b
3. podkreśl poprawne wyjaśnienie pojęcia
Elektrolity to substancji
A)Które przewodzą prąd elektryczny
B)które nie przewodzą prądu elektrycznego
C)Których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny
D)których wodne roztwory nie przewodzą prąd elektryczny
Zaznacz liczbę jonów na którą dysocjuje kwas bromowy (H₃BO₃)

1

Odpowiedzi

2010-03-10T20:50:43+01:00
Kwasy to związki chemiczne:
d) wskazane w punktach a i b
elektrolity to substancje
C)Których wodne roztwory przewodzą prąd elektryczny
2 3 2