1. Oblicz liczbę atomów tlenu w każdym z podanych zapisów:
4 SiO2
3 Fe2O3
2 Na2O
5 Cl2O7
N2O5

2. Oblicz masę cząsteczkową następujących związków chemicznych:
K2O
Al2O3
SO3
SiO2
H2CO3

3. Uzupełnij równania reakcji chemicznych, wpisując w miejsce kropek wzory substratów, produktów lub brakujące współczynniki. Określ typ reakcji (łączenia, rozkładu, wymiany).

........ N2 + O2 -> ......N2O ||reakcja...............................
........ + O2 -> ........ H2O ||reakcja.................................
PbO2 + ....... -> Pb + ....... H2O ||reakcja...........................
........ Ag2O ->....... + ......... ||reakcja............................
C2H4 + ......... -> ........C + ........ H2O ||reakcja................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T21:20:41+01:00
1. Oblicz liczbę atomów tlenu w każdym z podanych zapisów:
4 SiO2 - 8O
3 Fe2O3 - 9O
2 Na2O - 2O
5 Cl2O7 - 35O
N2O5 - 5O

2. Oblicz masę cząsteczkową następujących związków chemicznych:
K2O = 39u*2+16u= 78u+16u= 94u
Al2O3 = 27u*2 + 16u*3= 54u+48u=102u
SO3 = 32u+16u*3= 32u+48u= 80u
SiO2 = 28u + 16u*2= 28u+32u= 60u
H2CO3 = 2u+12u+48u= 62u


4. Określ wartościowość metalu w każdym z poniższych tlenków:

PbO2 => Pb-4, O-2
Ga2O3 => Ga-3, O-2
BaO => Ba, O-2
Li2O => Li-1, O-2
38 1 38