Zad.1
zapisz każdą z podanych sum na dwa inne sposoby,zmieniając kolejność wyrazów:
a)x-2y+5=
b)-a+3b+8-7c
c)5k-2l-3m+9=
zad.2
zapisz w prostszej postaci:
e)x-2x+3+x-4=
f)3x-y+4x-2y=
g)2x-6+4x+2=
h)3y-5-5y-6=
i)-2a+2b-3a-3b=
j)1/2t-2x+3t-x-t=


:)

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:57:15+01:00
1.
a) 5+x-2y
b) 3b-7c+8-a
c) -2l+5k+9-3m
2.
e) 3-4
f)7x-3y
g)6x-4
h)-2y-11
i)-5a-b
j)2 1/2t -3x
14 4 14
2010-03-10T20:57:37+01:00
zadanie 2 .
e . 2x - 4
f , 7x - 3y
g . 6x - 4
h , -11 - 2y
i . -1b - 5a
j . -3x + 2,5 t
6 4 6
2010-03-10T21:00:39+01:00
5+x-2y -2y+5+x
3b-a+8-7c 8+3b-7c-a
9+5k-3m-21 9-21-3m+5k

zad.2
e)-1
f)7x-3y
g)6x-4
h)-2y-11
i)-5a-b
j)-3x+21/2t
11 4 11