Odpowiedzi

2010-03-10T20:54:00+01:00
Obrac w zwierciadle płaskim ma następujące cechy: jest pozorny, prosty i naturalnych rozmiarów.

Obraz rzeczywisty jest wtedy kiedy powstaje po prawej stronie zwierciadła a obraz pozorny jest po lewej stronie. Innym słowem mówiąc obraz rzeczywisty jest to ten który widzimy na ekranie.
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T20:54:27+01:00
Tak, więc w zwierciadle płaskim obraz przedmiotu jest:

- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.

Pozorny obraz to również taki, który jest utworzony przez przedłużenia promienia świetlnego i promień świetlny (np. w przypadku soczewki rozpraszającej). Natomiast gdy przecinają się promienie świetlne powstaje obraz rzeczywisty (np. w soczewce skupiającej)

- prosty, czyli nie odwrócony. O obrazie odwróconym będziemy mówili np. w przypadku zwierciadeł

- tej samej wielkości, czyli powiększenie obrazu (stosunek wysokości przedmiotu do wysokości obrazu, H/h) jest równe 1


Obraz rzeczywisty to obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się promieni rzeczywistych przechodzących przez układ optyczny. Obraz rzeczywisty jest widoczny na ekranie umieszczonym w płaszczyźnie ogniskowania.
Obraz rzeczywisty powstały po przejściu promieni przez soczewkę skupiającą

Przykłady: obraz powstały w wyniku

* odbicia światła od wklęsłego zwierciadła jest obrazem rzeczywistym.
* przechodzenia promieni przez soczewkę skupiającą jest obrazem rzeczywistym wtedy, gdy odległość przedmiotu od soczewki jest większa niż ogniskowa soczewki.
Obraz pozorny to obraz przedmiotu, który powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni rzeczywistych po ich przejściu przez układ optyczny. Obraz pozorny nie jest widoczny na ekranie. Obraz ten jest widoczny dla obserwatora rejestrującego rozbieżną wiązkę promieni opuszczających układ optyczny. Nasze zmysły, przyzwyczajone do prostoliniowego rozchodzenia się światła, lokują obraz w miejscu, w którym w rzeczywistości nie biegną żadne promienie - stąd nazwa obrazu pozornego. Efekt ten bywa wykorzystywany w pokazach iluzjonistycznych.
Przykłady powstawania obrazów pozornych

* odbicie światła od płaskiego zwierciadła
* przechodzenie promieni przez soczewkę rozpraszającą
* przechodzenie promieni przez soczewkę skupiającą - tylko wówczas, gdy odległość przedmiotu od soczewki jest mniejsza niż ogniskowa soczewki
15 4 15
2010-03-10T20:58:28+01:00
W zwierciadle płaskim: pozorny, prosty, tej samej wielkości, w tej samej odległości od zwierciadła, symetryczny względem przedmiotu.

Pozorny, to przesunięcie obrazu wzdłuż przedłużenia promieni
Rzeczywisty, to obraz, który po przedłużeniu promieni znajduje się u dołu zwierciadła. ( jeśli rysujemy je jako linie poziomą)
2 4 2