1.Oblicz objętość:
a) kuli o średnicy 10cm
b) stożka który powstanie przy obrocie trójkąta prostokątnego o bokach 6cm, 8cm, 10cm wokół dłuższej przyprostokątnej
c) walca o promieniu 10dm i wysokości 0,5m
2. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym. Objętość tego stożka wynosi 9pierwiastekz3 pi cm3. Oblicz długość promienia podstawy tego stożka

1

Odpowiedzi

2010-03-10T22:28:06+01:00
A) V=4/3 π 10³
V=⁴⁰⁰⁰/₃ π
V =1333⅓π cm³
b) V= ⅓ *π*r²*H
dłuższa przyprostokątna to 8
H= 8
r=6
V=⅓π*12*8
V=32π
c)V=πr²*H
V=π100*5
V=500πdm³

2. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym. Objętość tego stożka wynosi 9pierwiastekz3 pi cm3. Oblicz długość promienia podstawy tego stożka
V=9√3π cm³
V=⅓πr²*H
H=r√3
9√3π=⅓πr²*r√3
9√3=⅓r³√3
27√3=r³√3
27=r³
3=r