1. Uzupełnij równania reakcji chemicznych, wpisując w miejsce kropek wzory substratów, produktów lub brakujące współczynniki. Określ typ reakcji (łączenia, rozkładu, wymiany).

........ N2 + O2 -> ......N2O ||reakcja...............................
........ + O2 -> ........ H2O ||reakcja.................................
PbO2 + ....... -> Pb + ....... H2O ||reakcja...........................
........ Ag2O ->....... + ......... ||reakcja............................
C2H4 + ......... -> ........C + ........ H2O ||reakcja................

2. Określ wartościowość metalu w każdym z poniższych tlenków:

PbO2
Ga2O3
BaO
Li2O

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T21:23:47+01:00
Zadanie 2.
PbO2 - IV
Ga2O3 - III
BaO - II
Li2O - I
Zadanie 1.
2 N2 + O2 ->2 N2O
reakcja łączenia
2H2+ O2 -> 2H2O
reakcja łączenia
PbO2 + 2H2 -> Pb + 2H2O
reakcja wymieniania
2 Ag2O ->4Ag + O2
reakcja rozkładu
C2H4 + O2 -> 2C + 2H2O
reakcja wymieniania
2 4 2