Funkcja kwadratowa - zastosowania.

1. Plac zabaw ma kształ prostokąta o wymiarach 12mx18m. Szerokość placu zwiększono o x metrów, a długość 2x metrów. Wyznacz x, jeśli powierzchnia placu zwrosła o 144m^2

2. Dany jest prostokąt o wymiarach 3cm x 10cm. Jego długość i szerokość zwiększono o x cm. Dla jakich wartości x przekątna nowego rpostokąta ma długość większą, niż 13cm?

3. Szerokość pokoju jest o 2m mniejsza od długości. Jakie wymiary może mieć ten pokój, jeśli przekątna podłogi jest nie mniejsza od 6m i nie większa od 10m?

Proszę o pełne rozwiązanie (nie chce samej odpowiedzi). Z góry dzięki ;)

1

Odpowiedzi