Odpowiedzi

2010-03-10T21:14:43+01:00
Krótkowzroczność, wada refrakcji oka, której przyczynami są zbyt duża siła łamiąca soczewki oka lub zbyt długa gałka oczna, powodująca, że promienie świetlne przechodzące przez układ optyczny oka ulegają skupieniu nie na siatkówce, lecz przed nią. Tylko promienie rozbieżne biegnące z niedalekich punktów w przestrzeni są prawidłowo zogniskowane. Do korekcji tej wady stosuje się szkła dwuwklęsłe (rozpraszające).

Nadwzroczność objawia się nieostrym widzeniem przedmiotów położonych blisko. Leczenie: szkła korekcyjne skupiające. Brak leczenia u ludzi młodych może spowodować tzw. zeza akomodacyjnego (akomodacja).

Akomodacja, w fizjologii automatyczne nastawianie się układu optycznego oka, polegające na zmianie ogniskowej jego soczewki. Zdolność przystosowania się oka do dobrego widzenia z różnych odległości (na przemian małych i dużych).

Równanie soczewki jest to równanie określające zależność pomiędzy odległościami od soczewki przedmiotu i jego obrazu otrzymanego w tej soczewce

Zdolność skupiająca (zdolność zbierająca, moc optyczna) – wielkość definiowana dla pojedynczych soczewek i dla układu optycznego oznaczająca odwrotność ogniskowej soczewki lub układu.
1 3 1
2010-03-10T21:20:34+01:00
Krótkowzroczność jest jedną z najczęściej spotykanych wad wzroku polegająca na nieprawidłowym skupianiu promieni świetlnych przez soczewkę oka. W prawidłowo akomodującym oku obrazy ogniskowane są na siatkówce, a u krótkowidza przed siatkówką. Krótkowzroczność koryguje się przy pomocy soczewek rozpraszających.


Dalekowzroczność -Jest wynikiem zbyt małych rozmiarów przednio-tylnych oka (zbyt krótką gałką oczną) w stosunku do jego siły łamiącej lub niewystarczającą siłą łamiącą układu optycznego oka (np. zbyt płaską rogówką) w stosunku do jego długości.

akomodacja - zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia.

zdolność skorupcjające-wielkość definiowana dla pojedynczych soczewek i dla układu optycznego oznaczająca odwrotność ogniskowej soczewki lub układu.

Równanie soczewki jest to równanie określające zależność pomiędzy odległościami od soczewki przedmiotu i jego obrazu otrzymanego w tej soczewce

x - odległość przedmiotu od soczewki,
y - odległość obrazu od soczewki,
f - ogniskowa soczewki.
2010-03-10T21:31:12+01:00
A)

Dalekowidze dobrze widzą z daleka, jednak wyraźne widzenie z bliska jest dla nich trudne bądź zupełnie niemożliwe. W skrajnych przypadkach muszą stale wytężać wzrok, żeby cokolwiek zobaczyć, niezależnie od odległości. Może to utrudniać wykonywanie codziennych czynności, takich jak czytanie i pisanie.

B)

Krótkowzroczność to niewyraźne widzenie oddalonych obiektów. Krótkowidze z bliska widzą wyraźnie, jednak obiekty oddalone o kilka metrów czy nawet centymetrów stają się zamglone. Może to utrudniać prowadzenie samochodu, ćwiczenie na siłowni, uprawianie sportu czy rozpoznawanie twarzy z odległości.

C)
Akomodacja (nastawność oka) – zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia.

Soczewki:

A)
Zdolność skupiająca (zdolność zbierająca, moc optyczna) – wielkość definiowana dla pojedynczych soczewek i dla układu optycznego oznaczająca odwrotność ogniskowej soczewki lub układu.

B)
Równanie soczewki jest to równanie określające zależność pomiędzy odległościami od soczewki przedmiotu i jego obrazu otrzymanego w tej soczewce

1/f = 1/x + 1/y

gdzie

x - odległość przedmiotu od soczewki,
y - odległość obrazu od soczewki,
f - ogniskowa soczewki.