Ćw.6/s.15 Wykonaj mnożenie:
a) 2(x+3)=
b) 5(3x-1)=
c) (-4)*(2a-b)=
d) -2(-4b+3)=
e) (a+b)*(-4)=
f) (4-5x+6y)*3=
g) -3(3x-2)=
h) -1(3x-y+2)=

Ćw.7/s15Wykonaj dzielenie:

a) (6x-2y):2=
b) (-3a-1 1/2) ;(-3)=
c) (2,4a-1,6b);0,8=
d) (4u-6v):(1/2)=

Ćw.8/s15 Uzupełnij

___ *3 =6x-2
___:3=6x-2
___+3=6x-2
___-3+6x-2
___*1/3=6x-2
___:1/2=6x-2
___-2=6x-2
___+2+6x-2
___*2=6x-2
___:(-2)=6x-2
ĆWICZENIA "MATEMATYKA6"

2

Odpowiedzi

2010-03-10T21:19:47+01:00
Ćw.6/s.15 Wykonaj mnożenie:
a) 2(x+3)=2x+6
b) 5(3x-1)=15x-5
c) (-4)*(2a-b)=-8a+4b
d) -2(-4b+3)=8b-6
e) (a+b)*(-4)=-4a-4b
f) (4-5x+6y)*3=12-15x+18y
g) -3(3x-2)=-9x+6
h) -1(3x-y+2)=-3x+y-2
Ćw.7/s15Wykonaj dzielenie:
a) (6x-2y):2=3x-y
b) (-3a-1 1/2) ;(-3)=a+½
c) (2,4a-1,6b);0,8=3a-2b
d) (4u-6v):(1/2)=8u-12v
Ćw.8/s15 Uzupełnij
___ *3 =6x-2=(2x-²/₃)
___:3=6x-2=(18x-6):3
___+3=6x-2=(3x-5)+3
___-3=6x-2=(9x+1)-3
___*1/3=6x-2=(18x-6)*⅓
___:1/2=6x-2=(12x-4):½
___-2=6x-2=(8x+0)-2
___+2=6x-2=(4x-4)+2
___*2=6x-2=(3x-1)*2
___:(-2)=6x-2=(-12x+4):(-2)
142 2 142
2010-03-10T21:19:48+01:00
A 2x+6
b 15x-5
c -8a-(-4b)
d8b-6
e-4a-4b
f12-15x+18y
g-9x+6
h-3x+y-2
29 4 29