Odpowiedzi

2010-03-10T21:15:30+01:00
1) 2*2+1=9-2*2
4+1=9-4
5=5 ok.

3(2*1,5-5)=1-4*1,5
3*(3-5)=1-6
-6=-5 źle. x≠1,5

4(-6-6)-3*(-6)=2(-6-9)
4*(-12)-(-18)=2*(-15)
-48+18=-30
-30=-30 ok.

2) -2x=0
x=0/(-2)
x=0

5y+5=5
5y=0
y=0

7t+9t=0
16t=0
t=0
2010-03-10T21:18:34+01:00
1 .Sprawdź czy podane rózniania spełniają równanie :
Prosze o obliczenia !!


2x+1=9-2x, 2
2x+2x=9-1
4x=8|:4
x=2 tak

3(2x-5)=1-4x, 1 1/2
6x-15=1-4x
6x+4x=15+1
10x=16|:10
x=1,6 nie

4(y-6)-3y=2(y-9), -6
4y-24-3y=2y-18
4y-3y-2y=24-18
-y=6|:(-1)
y=-6

2.
co wstawić w miejsce x, y , t

-2x=0|:(-2)
x=0

5y+5=5
5y=5-5
5y=0|:5
y=0

7t+9t=0
16t=0|:16
t=0
2010-03-10T21:19:27+01:00
1.
2x+1=9-2x, 2
2*2+1=9-2*2
5=5
Odp: Liczba 2 spełnia równanie.

3(2x-5)=1-4x, 1 ½
3(2*1½-5)=1-4*1½
3(3-5)=1-6
-6=-5
Odp:1½ nie spełnia równania.

4(y-6)-3y=2(y-9), -6
4(-6-6)-3*(-6)=2(-6-9)
4*(-12)-18=-30
-30=-30
Odp:Liczba -6 spełnia równanie.

2.
-2x=0/(-2)
x= 0
5y+5=5
5y=5-5
5y=0/5
y=0
7t+9t=0
16t=0/16
t=0