Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T21:13:37+01:00
Pozytywne:
- odgrywają ogramną rolę w zapylaniu roślin niezbędnym do wytworzenia owoców i nasion
- wiele owadów drapieżnych redukuje liczebność szkodników roślin uprawnych
- pszczoły dostarczają miodu i wosku, kokony larw jedwabnika
- żywią się martwą materią organiczną, czynią ją dostępniejszą dla reducentów
-wpływają na równowagę biocenotyczną
- stanowią pokarm dla innych owadów, ryb, płazów, ptaków, ssaków

Negatywne:
-pożerają wszelkie możliwe elementy roślin, pasożytują na nich, powodując osłabienie, nieprawidłowy rozwój lub śmierć rośliny
- niszczą uprawy,
- żywią się nasionami zbóż - niszczą zapasy
-są pasożytami człowieka i zwierząt, mogą przenosić drobnoustroje
20 4 20
2010-03-10T21:18:13+01:00
4 owady, które mają wpływ pozytywny i 4, które maja wpływ negatywny.

Biedronka siedmiokropka - niszczy ponad 600 mszyc. Natomiast dorosła biedronka zjada od 30 do 60 mszyc dziennie. Odżywiają się również innymi owadami, między innymi stonką ziemniaczaną.

Biedronka bledniczka - Bardzo pożyteczny owad. Odżywia się nie tylko mszycami ale i larwami osnui, rośliniarek i gąsienic drobnych motyli, często zjada jaja szkodliwych owadów.

Pszczoła miodna – oprócz miodu pszczoły przenoszą sok z drzew iglastych z którego produkują tzw. propolis, używany do zaklejania niepotrzebnych otworów w ulu. Jest on wykorzystywany przez ludzi do celów leczniczych. Znaczenie pszczół w przyrodzie jest bardzo duże. Pszczoły zbierają nektar zapylając sady i pola uprawne. Dorobek tej pracy przewyższa 10-ciokrotnie wartość wykorzystywanego przez człowieka miodu, pyłku i mleczka pszczelego.

Trzmiel - dzięki wyjątkowo długim narządom gębowym trzmiele mogą zbierać pożywienie z niektórych kwiatów (zapylając je równocześnie), niedostępnych dla większości pszczołowatych np. z koniczyny.

Mrówka faraona – Plaga domostw w Europie Środkowej, gniazda zakładają m.in. w warstwach izolacyjnych centralnego ogrzewania osiedli. W razie ograniczenia ilościowego populacji mrówek faraona w danym pomieszczeniu przez tzw. pułapki, polegające na niszczeniu stad mrówek skupiających się na pożywieniu, mrówki faraona reagują natychmiast budową nowych gniazd i zwiększeniem ilościowym populacji.

Namiotnik jabłoniowy - motyl z rodziny namiotnikowatych, szkodnik sadów jabłoniowych Europy i Azji. Gąsienice tworzą oprzędy wokół liści, wewnątrz pojedynczego oprzędu znajduje się kilka do kilkudziesięciu gąsienic. Żerujące gąsienice namiotnika jabłoniowego uszkadzają zarówno liście, jak i pączki jabłoni.

Osa - żyją w gromadach, zakładając gniazda przeważnie kulistego kształtu Osy są wszystkożerne, bywają szkodnikami owoców, atakują również inne owady. Są roznosicielami niektórych chorób zakaźnych. Do przedstawicieli rodzaju należą m.in. osa pospolita i szerszeń.

Komar - rozpowszechniony w krajach klimatu tropikalnego i subtropikalnego, także w klimacie umiarkowanym. jego ukłucie powoduje obrzęk i swędzenie. Komary są roznosicielami groźnych chorób wśród ludzi, koni i bydła.

7 3 7
2010-03-10T21:18:49+01:00
Pozytywne:
- umożliwiają zapylenie kwiatów,
- np pszczoły produkują miód, ważny dla zdrowia człowieka,
- larwy np biedronki niszczą szkodliwe dla człowieka mszyce
- mrówki oczyszczają teren, 'sprzątają' drobne zanieczyszczenia
- dzięki nim możemy uzyskać jedwab
- mogą być pokarmem dla innych zwierząt
-Negatywne:
- są pasożytami, np stonka ziemniaczana, larwy motyli
- przenoszą choroby, np komary,
- niektóre stanowią zagrożenie dla człowieka, np szerszeń itp,

11 4 11