Zad.2.
Wartość wyrażenia- w mianowniku: x do potęgi3+4x przez x do kwadratu dla x=pierwiastek z 2 wynosi:
A. 1+2 pierw. z 2
B. 3 pierw z 2
C. pierw. 3 stopnia z 8 + 4
D. 5 pierw. z 2

Zad.3 Wartość wyrażenia:
36 do potęgi log 6do potęgi 4+ 7 do potęgi log7 do potęgi 16 wynosi:
A.43
B.24
C.20
D.32

Zad.4 Liczba 1/ 2 - pierw. z 3 jest:
A. odwrotnością liczby 2+pierw z 4
B. równa liczbie pierw z 3 +2
C. mniejsza od liczby 2- pierw z 3
D. równa liczbie 2- pierw. z 3

Zad.5 Podaj współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej do prostej o równaniu 2y-3=x
A.1/2
B.-1/2
C.2
D.-2

Zad.6 Środkiem okręgu jest punkt S=(-5,1), a promień ma długość r=2 pierw z 3. Równaie tego okręgu to:
A.(x+5) do kwadratu + (y-1) do kwadratu=12
B.(x-5)do kwadratu+(y+1) do kwadratu=12
C.(x+5)do kwadratu+(y-1) do kwadratu=6
D.(x-5)do kwadratu+(y+1) do kwadratu=6

Zad.8Gdy Mikołaj stoi wieczorem 3m od latarni, to rzuca cień, który ma długość 1m. Mikołaj ma 1,6 m wzrostu. Jaka jest wysokość latarni?
A.6,4m
B.4,4m
C.4m
D.5,4m
Zad.12
Miejscem zerowym funkcji f(x)=1/4 x - 2 i 2/3jest:
A.-3/2
B.1 i 1/2
C.3/32
D.32/3

Zad.13
Najmniejszym pierwiastkiem równania wielomianowego x(x+6)(x-2)(x+5)=0 jest:
A.x=-6
B.x=-5
C.x=-2
D.x=0

Zad.14.
Ile liczb pierwszych zawiera rozwiązanie nierówności kwadratowej (x+1)(x-10)<0?
A.5
B.4
C.więcej niż 10
D.6

Zad.16. Dane są dwa wyrazy ciagu geometrycznego a1=1/16 i a2=-2. Iloraz tego ciągu jest równy:
A.-2 i 1/16
B.- 1/8
C. 32
D. -32

Zad.17.
Jeżeli alfa jest kątem ostrym i sin alfa=3/5, to tg alfa jest równy:
A. 2
B. 4/3
C. 12/25
D.3/4

Bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań! :(
Potrzebuję nie tylko poprawną odpowiedź ale też w miarę tok rozumowania..
Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc !! !! !!

1

Odpowiedzi

2010-03-11T11:12:23+01:00
Zad.5

2y=x+3 /:2
y=0,5x+1,5 -> A

Zad.6
A.(x+5) do kwadratu + (y-1) do kwadratu=12

Zad.12
m. zerowe, czyli:

y=0
0=1/4x-8/3
-1/4x=-8/3 /: (-1/4)
x=32/3

D.32/3

Zad.13
D.x=0

Zad.14.
robisz wykres i z niego wynika, że twoje rozwiązanie to (-1;10)
no a z tego bierzesz liczby pierwsze (te, których dzielniki to 1 i ta sama liczba)

2,3,5,7

B.4

Zad.17.
korzystamy z jedynki trygonometrycznej, czyli:
sin²α+cos²α=1
(3/5)²+cos²α=1
9/25+cos²α=1
cos²α=16/25
cosα=4/5

i teraz ze wzoru:
sinα/cosα=tgα
tgα=(3/5)/(4/5)
tgα=3/4

D.3/4
5 3 5