Odpowiedzi

2010-03-11T13:52:37+01:00
Dane:
m=0,5kg
F=4N = 4kgm/s^2
t=2s
v=8m/s
f=?

a=v/t
a=8m/s /2s = 4m/s^2

siła wypadkowa
Fw=m*a
Fw=0,05kg * 4m/s^2 = 2kgm/s^2 = 2N

siła tarcia
Fw = F-T
T=F-Fw
T=4N - 2N = 2N

T=m*g*f
(g= przyśpieszenie grawitacyjne = ok. 9,81m/s^2; w zaokrągleniu 10m/s^2)
f = T/ m*g
f = 2N /0,5kg * 10m/s^2 = 2N/5N = 2/5 = 0,4
Odp. Współczynnik tarcia wynosi 0,4
1 4 1