Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:03:09+01:00
Dołączam skany.
w 13c jest nieoznaczone (trochę ścięło)
2010-03-10T22:13:18+01:00
Zad 8
a)
x = 3,2 -7,5
x = -4,3 czyli -4 i 3/10

b) -x = 48,25 - 12,5
-x = 35 i 3/4 /*(-1)
x = -35 i 3/4

c) x = -5i1/6 - 13i4/6
x = -18 i 5/6

d) x = -4i2/5 + 25i1/5
x = 20 i 4/5

e) x = 8i2/6+ 7i 5/6
x = 16 i 1/6

f) x = 1i3/5 * (-5/64)
x = -1/8

g) x = -1/2 : (-6/5)
x = 5/12

h) x = 18:45/8
x = 101 i 1/4

i) x = -16i1/3:7/9
x = -63/3
x = -21


zad 9
a) 2x+5 = 14,8+x-3
2x+5 = 11,8+x /-x -5
x = 6,8

b) 1/4x-4-1/2x = -2 /+4
-1/4x = 2
x = 2: (-1/4)
x = -8

c) 6-2x-4x+5 = 2x+2
-6x+11 = 2x+2 /+6x -2
8x = 9 /:8
x = 9/8
x = 1 i 1/8

d) -2x+3-4 = -5x-5 /+5x +1
3x = -4 /:3
x = -4/3 czyli -1 i 1/3

e) 2-x = 3+2x-2
2-x = 1+2x /+x -1
3x = 1 /:3
x = 1/3

f) 37 = 10-2x-7x /-10
27 = -9x /:(-9)
x = -3zad 10
a) 2a/2 = 1 /*2
2a = 2 /:2
a = 1

b) wszystko sprowadzamy do wspólnego mianownika 20
15y/20 - 16/20 = 16y/20 + 4/20 - y - 1
grupujemy:
15y/20 - 16/20 = -16/20 - 4y/20 /+16/20
15y/20 = - 4y/20 równanie sprzeczne

c) -x/3 + (x+1):2 = 3/5 + 2/5
-x/3 + (x+1):2 = 1 wspólny mianownik 6
-2x + 3x + 3 = 1 /-3
x = -2

d) wszystko do mianownika 6
y + (18-9y):6 = -1/6 + (-2-2y):6
y + (18-9y):6 -[(-2-2y):6] = -1/6 /*6
6y+18-9y+2+2y = -1
-y = -21 /*(-1)
y = 21

zad 11
a) obie strony równania *2
x-1 = 9,2 + 7x /-x +1
6x = 10,2 /:6
x = 1 i 7/10

b) mnożymy *6 obie strony równania
21x+4x = 66x+82 /-25x
41x = 82 /:41
x = 2

c) obie strony * 14
17,5x-14 = 16x+1 /-16x +14
1,5x = 15 /:1,5
x = 10

d) obie strony * 24
3x-15 = 10x-36 /-3x +36
7x = 21 /:7
x = 3

e) obie strony *36
14x-72 = 15x -36 /-14x +36
x = 36

f) *3
2x-5-3 = 30,6+3x
2x-8 = 30,6 + 3x /-2x -30,6
x = -38,6


zad 12
a) x = x, oznaczone
b) 3x+3 = 3x+1 L nie równa się P, czyli równanie sprzeczne
2x-8 = -4+2x L nie równa się P, czyli równanie sprzeczne

zad 13
a) 5x = 5x tożsamościowe
b) x = 2
c) -6-3x = -3x-6 tożsamościowe

zadanie 14
a) 2x+12 = 2x+4 sprzeczne, brak rozwiązań
b) -4x+8 = 8-4x nieoznaczone, niesk.wiele rozwiązań
c) -x = x sprzeczne, brak rozw.
d) 2x = 0 - jedno rozwiązanie czyli x = 0
e) 0 = -x-3
x = -3 jedno rozwiązanie
f) x-2 = x-2 nieskończenie wiele rozwiązań

zadanie 15
a) 0,7x+1,2 = 4,5-6,3x+3
7x = 6,3 /:7
x = 0,9

b) 3,6x-4,8 = -0,8-2+6+4,4x
po skróceniu x wychodzi
-4,8 = 4 równanie sprzeczne
c) 2y-0,48y-0,4-0,72y = 1,28y-0,88
0,8y-0,4 = 1,28y-0,88
0,487 = 0,48
y = 1

d) 0,8-0,06y+0,2 = 0,04y+1+0,02y
0,12y = 0
y = 0