Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T21:33:05+01:00
E=mv²/2- energia kinetyczna ciężarówki
54km/h=54000m:3600s=15m/s
E=4700kg×225m²/s²:2
E=528750J
E₁=mv²/2+mgh, energię kinetyczna orła
E₁=5kg×6400m²/s²:2
E₁=16000J
E/E₁=33
E=33E₁