ZADANIE 1
Ciało o masie 2kg zaczęło poruszać się ruchem jednostajnie przyspieszonym i przebyło drogę 20m . Jaka siła działa na ciało , jeśli prędkość tego ciała na końcu drogi wynosiła 20 m/s ?

ZADANIE 2
Ciało o masie 2kg poruszając się ruchem jednostajnie zmiennym bez prędkości początkowej w trzeciej sekundzie swego ruchu przebyło drogę Δs₃=6m . Jaką drogę przebyło ciało w ciągu piątej sekundy ? Jaka jest wartość siły działającej na ciało podczas tego ruchu ?

Z góry dziękuję ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T13:41:47+01:00
Witaj
1/
dane: m=2kg, s=20m, v=20m/s, vo=0,
szukane: F
F = ma.....s = 0,5at2....v=at.....t=v/a.....s=0,5v2/a......a=v2 /2s
F = mv2 /2s = 2kg*400m2/s2 //40m = 20 N
Siła wynosiła 20 N.

2/
dane: m=2kg, vo=0, d3=6m, t3=3s, t2=2s
szukane: d5, F

d1 : d2 : d3 : d4 : d5 :.......= 1 : 3 : 5 : 7 : 9
d3/d5 = 5/9
d5 = 9d3/5 = 9*6m/5 = 10,8 m/s

d3 = s3 - s2 = 0.5a*[t3]2 - 0,5a[t2]2 = 0,5a*[9s2-4s2] = 0,5a*5s2
6m = 0,5a*5s2
a = 12m/5s2 = 2,4m/s2
F = ma = 2kg*2,4m/s2 = 4,8 N
Na ciało działała siła F = 4,8 N.

...............................pozdrawiam