A)jaka to liczka której 12% wynosi 6 ?
b) liczbę y zmiejszono o 14 % i otzrymano 40,42 znajdź liczbę y
c)lliczba 10 % większa od pewnej liczby a jest równa o 143.znajdź liczbę a
d)liczba 110% większa od liczby x jest równa 23,1 .znajdź liczbę x

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T21:34:00+01:00
A)6-12%
0,5-1%
50-100%

b)40,42-86%
0,47-1%
47-100%

c)143-110%
1,3-1%
130-100%

d)23,1-210%
0,11-1%
11-100%
2 3 2
2010-03-10T21:38:30+01:00
A)
x = 100 %
6 = 12%

x=6*100/12
x=50

b)
y = 100%
40,42 = 86%

y=40,42*100/86
y =47

c)
a = 100%
143 + 110%

a=143*100/110
a=130

d)
x = 100%
23,1 = 210%

x=23,1*100/210
x=11
4 4 4
2010-03-10T22:03:34+01:00
A) 12% - 6
100% - x

100*6:12=50
x=50


b) 86% - 40,42
100% - y

100*40,42:86=47
y=47


c) 110% - 143
100% - a

100*143:110=130
a=130


d) 210% - 23,1
100% - x

100*23,1:210=11
x=11
1 5 1