DUŻO PKT !!!!!!!!!!!!!!!


Ułóż 3 zadania.
* w jednym by było do obliczenia wartość netto
* w drugim obliczyć wartość brutto
* trzecie zadanie ma być skomplikowane, jakieś marże hurtownika i detalisty i producenta, jakieś reklamy, i jeszcze coś...

Do każdego zadania ma być treść, rozwiązanie i odpowiedź.
Liczę na twórczość. Mam to na ocenę więc proszę o jakieś ciekawe zadania.
NIE NA ODWAL!!

Z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:07:16+01:00
Zad. 1
Wyceniono wartość początkową maszyny produkcyjnej na kwotę 4600 zł. Ile wynosiła cena zakupu netto, jeśli przedsiębiorstwo zapłaciło 100 zł za transport, 200 zł za montaż, a VAT wynosi 22%?
4600 zł - 100 zł - 200 zł = 4300 zł
odp. Cena zakupu netto maszyny wynosi 4300 zł.

Zad. 2
Przedsiębiorstwo zakupiło 1200 szt. towaru "A" po 120 zł i 300 szt. towaru "B" po 67 zł. Towar "A" i "B" opodatkowany jest 7% stawką podatku VAT. Oblicz ile wynosi wartość brutto towaru "A" i "B"
Towar "A"
wartość netto 1200 szt. * 120 zł = 144000 zł
VAT 7% 144000 zł * 7% = 10080 zł
wartość brutto 144000 zł + 10080 zł = 154000 zł
Towar "B"
wartość netto 300 szt. * 67 zł = 20100 zł
VAT 7% 20100 zł * 7% = 1407 zł
wartość brutto 20100 zł + 1407 zł = 21507 zł
Wartość brutto towaru "A" i "B"
154000 zł + 21507 zł = 175507 zł
Odp. Wartość brutto towaru "A" i "B" wynosi 175507 zł.

Zad. 3
Oblicz cenę hurtową i detaliczną brutto jeżeli cena zakupu towaru wynosi 2800 zł, marża w hurcie wynosi 30% i 7% podatku VAT, a w detalu marża wynosi 25% i podstawową stawkę podatku VAT(22%).
Cena hurtowa
cena zakupu 2800 zł
marża 30% 2800 zł * 30% = 840 zł
cena netto 2800 zł + 840 zł = 3640 zł
VAT 7% 3640 zł * 7% = 254,80 zł
cena brutto 3640 zł + 254,80 zł =3894,80 zł

Cena detaliczna
cena zakupu 3640 zł
marża 25% 3640 zł * 25% = 910 zł
cena netto 3640 zł + 910 zł = 4550 zł
VAT 22% 4550 zł * 22% = 1001 zł
cena brutto 4550 zł + 1001 zł = 5551 zł

Odp. Cena hurtowa brutto wynosi 3894,80 zł, a cena detaliczna brutto wynosi 5551 zł.